Voorzieningendiscussie Gemeente

Beste allemaal,

Bij de gemeente is er op 16 januari jl.  een “tussentijds” rapport gepresenteerd over de huisvesting van de Krimpense Verenigingen die gehuisvest zijn Big Bear, de Tuyter, Muziekschool en waar wij mee te maken hebben Het Onderdak.

Net als diverse raadsleden waren wij ook flink geschrokken en onthutst van de manier waarop dit plan tot stand is gekomen.

De conclusie was dat alle verenigingen maar in de Tuyter moesten maar hoe? Dat hadden ze toch niet zo goed over nagedacht bij het bureau die de plannen bedacht had. Wat wij knap vonden en dat ook gezegd hebbende dat het knap was hoe ze dat allemaal konden verzinnen zonder maar 1 keer informatie te hebben ingewonnen naar het wel en wee van een vereniging,

Na de vergadering hebben we gelijk stappen ondernomen richting diverse partijen en zaterdag 25 april zijn we, als bestuur, naar de bijeenkomst Praat met de Raad geweest. Daar hebben we verschillende partijen gesproken om ons standpunt, dat we in het Onderdak willen blijven, te onderbouwen.

Wordt zeker nog vervolgd

Met vriendelijke groet,

Algemeen Bestuur YMCA Krimpen

Corrie, Tom, Joke en Ivonne